2004 tot 2011

Door het gewijzigde cultuurbeleid kwam er in 2004 een einde aan onze gesubsidieerde activiteiten.

De stichting bleef echter bestaan en organiseerde in opdracht van derden diverse muzikale en theaterevenementen (w.o. benefiet- en gelegenheidsconcerten).
Ook het vrijwilligerswerk t.b.v. de ouderenzorg bleef een onderdeel van onze activiteiten.