Repertoire

De keuze van de uit te voeren werken wordt bepaald door de mate waarin muziek én verhaal  zich lenen om onze visie op hedendaagse onderwerpen te verfrissen of aan te scherpen.

Enkele voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten:

  • Alexander’s Feast
    (over extreem oorlogsgeweld)
  • Acis and Galatea (over de strijd tussen het kwetsbare individu en de 'reuzen' van onze tijd: de grote technologische, economische en
    de politieke machtsblokken)
  • Ook in Die verkaufte Braut kwam een onverwacht actueel onderwerp aan de orde: het gearrangeerde huwelijk.

De focus op het thema maakt een geforceerde actualisering overbodig, Wij blijven zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke werk, terwijl
het verband tussen verleden en heden wordt gelegd via de herkenbare manier, waarop mensen van toen én nu op gebeurtenissen en
andere mensen reageren.

Een belangrijke factor bij onze repertoirekeuze is het orkest.
Omdat de personele kosten zwaar op de begrotingen drukken zoeken wij naar werken, die met een afgeslankte orkestbegeleiding kunnen worden uitgevoerd.